Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
perilous
perilous
['perələs]
tính từ
hiểm nghèo, hiểm hoạ; một cách nguy hiểm
a perilous journey
một chuyến đi đầy nguy hiểm


/'periləs/

tính từ
nguy hiểm, nguy nan, hiểm nghèo, đầy hiểm hoạ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "perilous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.