Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pelvic
pelvic
['pelvik]
tính từ
(giải phẫu) (thuộc) chậu, (thuộc) khung xương chậu


/'pelvik/

tính từ
(giải phẫu) (thuộc) chậu, (thuộc) khung chậu

Related search result for "pelvic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.