Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pelves
pelves
['pelvi:z]
danh từ số nhiều của pelvis
như pelvis


/'pelvis/

danh từ, số nhiều pelves /'pelvi:z/
(giải phẫu) chậu, khung chậu

Related search result for "pelves"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.