Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pectoral
pectoral
['pektərəl]
danh từ
tấm che ngực (để trang sức, (thường) của các thầy tu Do-thái)
(động vật học) vây ức
bắp thịt ngực
(số nhiều) ((thông tục), (đùa cợt)) các cơ ngực
tính từ
(thuộc) ngực, ở ngực, dành cho ngực
pectoral muscles
cơ ngực
pectoral fin
vây ngực
để chữa bệnh đau ngực
đeo ở ngực, mặc ở ngực
a pectoral cross
cây thánh giá đeo ở ngực (của giám mục)


/'pektərəl/

danh từ
tấm che ngực (để trang sức, thường của các thầy tu Do-thái)
(động vật học) vây ngực; cơ ngực

tính từ
(thuộc) ngực, ở ngực
để chữa bệnh đau ngực
đeo ở ngực, mặc ở ngực

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pectoral"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.