Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pea green
pea+green
['pi:koul]
danh từ
màu lục hạt đậu


/'pi:'gri:n/

danh từ
màu lục hạt đậu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pea green"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.