Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
patriarchate
patriarchate
['peitriɑ:keit]
danh từ
địa vị gia trưởng, chức giáo trưởng; nhiệm kỳ của giáo trưởng
khu thuộc quyền giáo trưởng; nhà của giáo trưởng


/'peitriɑ:kit/

danh từ
địa vị gia trưởng
chức giáo trưởng; nhiệm kỳ của giáo trưởng; khu thuộc quyền giáo trưởng

Related search result for "patriarchate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.