Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
passers-by
passers-by
Xem passer-by


/'pɑ:sə'bai/

danh từ, số nhiều passers-by /'pɑ:səz'bai/
khách qua đường ((cũng) passer)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.