Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
passer-by
passer-by
[,pa:sə'bai]
danh từ, số nhiều passers-by
[,pa:səz'bai]
khách qua đường (như) passer


/'pɑ:sə'bai/

danh từ, số nhiều passers-by /'pɑ:səz'bai/
khách qua đường ((cũng) passer)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.