Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
parvis
parvis
['pɑ:vis]
danh từ
sân trước nhà thờ


/'pɑ:vis/

danh từ
sân trước nhà thờ

Related search result for "parvis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.