Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
parleyvoo
parleyvoo
[,pɑ:li'vu:]
danh từ
(đùa cợt) tiếng Pháp
người Pháp
nội động từ
(đùa cợt) nói tiếng Pháp


/,pɑ:li'vu:/

danh từ
(đùa cợt) tiếng Pháp
người Pháp

nội động từ
(đùa cợt) nói tiếng Pháp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.