Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
parkway
parkway
['pɑ:kwei]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đại lộ (đường rộng có cây hai bên)


/'pɑ:kwei/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đại lộ (đường rộng có cây hai bên)

Related search result for "parkway"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.