Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
parish lantern
parish+lantern
[,pæri∫'læntən]
danh từ
(đùa cợt) mặt trăng


/'pæriʃ'læntən/

danh từ
(đùa cợt) mặt trăng

Related search result for "parish lantern"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.