Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
paraphrasable
tính từ
có thể giải thích dài dòng
xem paraphrase

tính từ
có thể giải thích dài dòngparaphrasable
tính từ
có thể giải thích dài dòng
Xem paraphraseGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.