Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
paper bag


    Chuyên ngành kinh tế
túi giấy
túi giấy (dùng làm bao bì)
    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: xây dựng
bao bì bằng giấy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.