Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
papalism
papalism
['peiplizm]
danh từ
chủ nghĩa giáo hoàng


/'peipəlizm/

danh từ
chủ nghĩa giáo hoàng

Related search result for "papalism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.