Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pang
pang
[pæη]
danh từ
sự đau nhói, sự đau đớn; sự giằn vặt, sự day dứt (của lương tâm)
birth pangs
cơn đau đẻ
the pangs of hunger
sự giằn vặt của cơn đói


/pæɳ/

danh từ
sự đau nhói, sự đau đớn; sự giằn vật, sự day dứt (của lương tâm)
birth pangs cơn đau đẻ
the pangs of hunger sự giằn vặt của cơn đói

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pang"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.