Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
panel truck
danh từ
xe tải nhỏ kín để đi giao hàngpanel+truck
['pænl trʌk]
danh từ
xe tải nhỏ kín để đi giao hàng..Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.