Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pandean
pandean
[pæn'di:ən]
tính từ
(thuộc) thần Pan (thần đồng quê Hy Lạp)
pandean pipe (như) pan-pipe


/pæn'di:ən/

tính từ
(thuộc) thần đồng quê
pandean pipe (như) pan-pipe

Related search result for "pandean"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.