Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
panchromatic
panchromatic
[,pænkrə'mætik]
tính từ
(vật lý) toàn sắc


/'pænkrou'mætik/

tính từ
(vật lý) toàn sắc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.