Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pain in the ass
pain+in+the+ass

[pain in the ass]
saying && slang
(See a pain in the ass)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.