Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
paginate




paginate
['pædʒineit]
ngoại động từ
đánh số trang của (sách..)


/'pædʤineit/

ngoại động từ
đánh số trang

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "paginate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.