Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overtrump
overtrump
[,ouvə'trʌmp]
ngoại động từ
đánh (con bài chủ) cao hơn


/'ouvə'trʌmp/

ngoại động từ
đánh (con bài chủ) cao hơn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.