Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overtrain
overtrain
[,ouvə'trein]
ngoại động từ
(thể dục,thể thao) bắt luyện tập nhiều quá
nội động từ
(thể dục,thể thao) luyện tập nhiều quá


/,ouvə'trein/

ngoại động từ
(thể dục,thể thao) bắt luyện tập nhiều quá

nội động từ
(thể dục,thể thao) luyện tập nhiều quá

Related search result for "overtrain"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.