Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
oversubscribe
oversubscribe
[,ouvəsəb'skraib]
ngoại động từ, (thường) động tính từ quá khứ
đóng góp quá mức cho (một cuộc quyên tiền...); mua vượt mức, đăng ký quá mức (công trái...)


/'ouvəsəb'skraib/

ngoại động từ, (thường) động tính từ quá khứ
đóng góp quá mức cho (một cuộc quyên tiền...); mua vượt mức (công trái...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.