Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overpressure
overpressure
['ouvəpre∫ə]
danh từ
áp lực quá cao
việc làm quá bận


/'ouvə'preʃə/

danh từ
áp lực quá cao
việc làm quá bận


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.