Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overnice
overnice
['ouvə'nais]
tính từ
quá khó tính; quá tỉ mỉ


/'ouvə'nais/

tính từ
quá khó tính; quá tỉ mỉ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "overnice"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.