Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overhasty
overhasty
['ouvə'heisti]
tính từ
quá vội vàng, hấp tấp


/'ouvə'heisti/

tính từ
quá vội vàng, hấp tấp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "overhasty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.