Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overhaste
overhaste
['ouvəheist]
danh từ
sự quá vội vàng, sự hấp tấp


/'ouvəheist/

danh từ
sự quá vội vàng, sự hấp tấp

Related search result for "overhaste"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.