Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overcloud
overcloud
['ouvə'klaud]
ngoại động từ
phủ mây, làm tối đi
làm buồn thảm
nội động từ
trở nên u ám, kéo mây đen


/'ouvə'klaud/

ngoại động từ
phủ mây, làm tối đi
làm buồn thảm

nội động từ
trở nên u ám, kéo mây đen

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "overcloud"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.