Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ought


/ɔ:t/

trợ động từ
phải
    we ought to love our fatherland chúng ta phải yêu tổ quốc
nên
    you ought to go and see him anh nên đi thăm nó

danh từ
nuôi ,4æʃ!æɔ5ɜɜ8θaught

Related search result for "ought"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.