Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ostrich-farm
ostrich-farm
['ɔstrit∫fɑ:m]
danh từ
trại nuôi đà điểu


/'ɔstritʃfɑ:m/

danh từ
trại nuôi đà điểu

Related search result for "ostrich-farm"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.