Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ostrich
ostrich


ostrich

The ostrich is the largest bird and is from Africa. It can't fly, but it runs very fast.

['ɔstrit∫]
danh từ
(động vật học) đà điểu Châu phi
có bộ máy tiêu hoá tốt


/'ɔstritʃ/

danh từ
(động vật học) đà điểu Châu phi !to have the digestion of an ostrich
có bộ máy tiêu hoá tốt

Related search result for "ostrich"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.