Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ordnance
ordnance
['ɔ:dnəns]
danh từ
đồ tiếp tế và vật liệu quân sự; quân nhu
cơ quan chính phủ phụ trách quânh nhu; ban quân nhu; ban hậu cần


/'ɔ:dnəns/

danh từ
pháo, súng lớn
ban quân nhu, ban hậu cần
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) súng ống đạn dược

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ordnance"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.