Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
operations research
operations+research
[,ɔpə'rei∫nzri'sə:t∫]
danh từ
vận trù học


/,ɔpə'reiʃnzri'sə:tʃ/

danh từ
vận trù học

Related search result for "operations research"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.