Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
open circuit
open+circuit
[oupn 'sə:kit]
danh từ
(điện học) mạch hởGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.