Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
one-way street
one-way+street
['wʌn'wei'stri:t]
danh từ
đường phố đi một chiều
Le Thanh Ton St is the one-way street
đường Lê Thánh Tôn là đường một chiều


/'wʌn'wei'stri:t/

danh từ
đường phố đi một chiều

Related search result for "one-way street"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.