Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
one-dimensional
tính từ
hời hợtone-dimensional
[wʌn di'men∫ənl]
tính từ
hời hợtGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.