Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
on ice
on+ice
thành ngữ ice
on ice
có khả năng thành công
xếp lại, tạm gác lại, tạm ngừng hoạt độngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.