Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ogre

ogre


ogre

Ogres are ugly, scary and make-believe.

['ougə]
danh từ
yêu tinh; quỷ ăn thịt người (trong truyện dân gian)
there is an ogre
ở đó có một con yêu tinh
(nghĩa bóng) người xấu như quỷ, người tàn ác
her boss is a real ogre
ông chủ của cô ta là một con người tàn ác


/'ougə/

danh từ
yêu tinh, quỷ ăn thịt người (trong truyện dân gian)
(nghĩa bóng) người xấu như quỷ, người tàn ác

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ogre"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.