Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
oddball
danh từ
người kỳ quặc, người lập dịoddball
[ɒdbəl]
danh từ
người kỳ quặc, người lập dị
The new boss is a bit of an oddball
ông chủ mới là một tay hơi kỳ cụcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.