Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
object-lesson
object-lesson
['ɔbdʒikt,lesn]
danh từ
bài học có đồ dạy trực quan, bài học tại hiện trường, bài học ở môi trường thực tế
(nghĩa bóng) điều minh hoạ cụ thể (một nguyên tắc, luận điểm...)


/'ɔbdʤikt,lesn/

danh từ
bài học có đồ dạy trực quan, bài học tại hiện trường, bài học ở môi trường thực tế
(nghĩa bóng) điều minh hoạ cụ thể (một nguyên tắc, luận điểm...)

Related search result for "object-lesson"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.