Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
object-lens


/'ɔbdʤiktglɑ:s/ (object-lens) /'ɔbdʤiktlenz/
lens) /'ɔbdʤiktlenz/

danh từ
(y học) kính vật, vật kính

Related search result for "object-lens"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.