Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
object-ball
object-ball
['ɔbdʒiktbɔl]
danh từ
quả bóng mục tiêu (trong bi-a)


/'ɔbdʤiktbɔl/

danh từ
quả bóng mục tiêu (trong bi-a)

Related search result for "object-ball"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.