Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
object lesson
object+lesson
['ɔbdʒikt,lesn]
danh từ
bài học dựa trên dụng cụ trực quan/dựa trên môi trường thực tế
vật minh hoạ cụ thể (cho một nguyên lý)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.