Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
oẻ họeBe fussy, by finicky
    Oẻ họe đòi hết áo lụa đến áo len To be finicky and cry for woollen clothes after silk clothes


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.