Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nuột


[nuột]
Glossy and fair.
Có nước da nuột nà
Glossy and fair-complexioned.Glossy and fair
Có nước da nuột nà Glossy and fair-complexioned


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.