Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nonsensicality
nonsensicality
[nɔn,sensi'kæliti]
Cách viết khác:
nonsensicalness
[nɔn'sensikəlnis]
danh từ
tính chất vô lý, tính chất bậy bạ
điều vô lý, điều bậy bạ


/nɔn,sensi'kæliti/

danh từ
tính chất vô lý, tính chất bậy bạ ((cũng) nonsensicalness)
điều vô lý, điều bậy bạ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.