Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nocturne
nocturne
['nɔktə:n]
danh từ
(âm nhạc) khúc nhạc đêm
(hội họa) cảnh đêm


/'nɔktə:n/

danh từ
(âm nhạc) khúc nhạc đêm
(hội họa) cảnh đêm

Related search result for "nocturne"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.