Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nisei
nisei
[ni:'sei]
danh từ
người Mỹ gốc Nhật bản


/'ni:'sei/

danh từ
người Mỹ nguồn gốc Nhật bản

Related search result for "nisei"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.