Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
niêmnoun
seal
hủy dấu niêm bức thư to break the seal of a letter

[niêm]
danh từ.
seal.
hủy dấu niêm bức thư
to break the seal of a letter.
glue up, stick up
niêm một phong thư
seal (up) an envelopeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.